بازديد هيّئت مديره اتحاديه از مركز نگهداري معلولين ذهني و جسمي

  • نویسنده پست:
  • دسته‌بندی پست:اخبار
  • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

بازديد هيّئت مديره اتحاديه از مركز نگهداري معلولين ذهني و جسمي واقع در سي كيلومتري جاده خاوران و اهدا كمك  هاي خيرين و اتحاديه  

ادامه مطلببازديد هيّئت مديره اتحاديه از مركز نگهداري معلولين ذهني و جسمي