انجام مراقبت های لازم برای حفظ سلامت در مقابل بیماری های واگیر دار

عضو محترم با توجه به وجود انواع بیماری های مسری از جمله التور(وبا)، مالاریا، سرخک و … که در کشورهای همسایه به صورت بومی دیده میشود و از طرفی همزمانی با آغاز ماه محرم و انجام سفرهای زیارتی و تردد اتباع و مسافران تبعه کشورهای مرزی و امکان سرایت این بیماری ها به داخل کشور، […]