تبلیغات در فضای مجازی

عضو محترم به اطلاع میرساند هرگونه تبلیغات به سبک خارجی در فضای مجازی ممنوع میباشد. جهت جلوگیری از تبعات قانونی با قید فوریت نسبت به پاکسازی فضاهای در اختیار اقدام نمایید. انحادیه آرایشگران زنانه تهران