چگونه در فضای مجازی تبلیغ کنیم؟

متصدیان محترم سالن های زیبایی ضروری است صفحات مجازی مطابق با قوانین کشوری اداره شود از این رو انتشار تصاویر صرفا با رعایت حدود قانونی مجاز می باشد. به اطلاع می رساند :حد مجاز تبلیغات شما و یا پرسنل تحت مسئولیت شما در فضای مجازی بخصوص اینستاگرام به شرح زیر می باشد -نمایش گردی صورت […]