مهلت ثبت نام مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا متقاضی اخذ تسهیلات کرونایی تا پایان شهریور ماه 1400

عضو محترم مهلت ثبت نام مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا متقاضی اخذ تسهیلات کرونایی تا پایان شهریور ماه 1400 و با شرایط دستورالعمل ابلاغ شده قبلی توسط کارگروه مقابله با کرونا تمدید گردیده است. هم چنین بانک ها و موسسات اعتباری موظف به پرداخت تسهیلات کرونایی اعم از تسهیلات […]