نصب و فعال بودن دوربین های مدار بسته واحدهای صنفی

عضو محترم با عنایت به نامه 36479 مورخ 1401/08/23 معاونت محترم نظارت بر اماکن عمومی، واحدهای صنفی در ابتدای افتتاح و قبل از صدور پروانه موظف به نصب دوربین مداربسته…

ادامه مطلبنصب و فعال بودن دوربین های مدار بسته واحدهای صنفی