گزارش تصویری از نشست هيّئت مديره اتحاديه با مسئولين ورياست بازرسي اصناف

  • نویسنده پست:
  • دسته‌بندی پست:اخبار
  • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

نشست هيّئت مديره اتحاديه با مسئولين ورياست بازرسي اصناف  ، قضات  و رؤساي شعبات تعزيرات حكومتي استأن تهران و رياست گشت تعزيرات حكومتي استأن تهران

ادامه مطلبگزارش تصویری از نشست هيّئت مديره اتحاديه با مسئولين ورياست بازرسي اصناف