حضور کارکنان در محل کار با ارائه کارت واکسن

عضو محترم در راستای مصوبه بیست و سومین جلسه ستاد مبارزه با کرونا از ابتدای آبان ماه سال جاری شرط حضور کارکنان در محل کار با ارائه گواهی / کارت…

ادامه مطلبحضور کارکنان در محل کار با ارائه کارت واکسن