با شیوع ویروس کرونا بانوان کارآفرین و زحمتکش این صنف متحمل خسارات زیادی شده‌اند

شهربانو عابدی رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه در مصاحبه با روزنامه ایران با شیوع ویروس کرونا بانوان کارآفرین و زحمتکش این صنف متحمل خسارات زیادی شده‌اند و ‌‌تعداد ی نیز بدلیل عدم توان پرداخت هزینه های جاری افزایش اجاره‌ای سنگین محل کسب و حقوق پرسنل و مالیات کسب ‌کار خود را از دست دادند و این […]