عضو محترم

بپیوست فرم گزارش حوادث شغلی موضوع تبصره 1 ماده95 قانون کاردر خصوص وظیفه کارفرمایان و مسئولین کارگاههای مشمول قانون کار در زمان ایجاد هرگونه حادثه شغلی و گزارش دهی به موقع جهت رسیدگی به حقوق پرونده های جامعه کار و تولید ارسال میگردد.

 

 

 

 

به اشتراک بگذارید!

خبرهای بیشتر...

اتحادیه ارایشگران زنانه تهران

با ما در تماس باشید