عضو محترم
جهت آموزش قدم به قدم تکمیل فرم تبصره ماده100قانون مالیاتهای مستقیم فایل پی دی اف آموزش در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور اطلاع رسانی میگردد.

فایل آموزش قدم به قدم