پیام سرکار خانم عابدی
دعوت از اعضا جهت حضور و مشارکت در انتخابات اتحادیه صنف آرایشگران زنانه تهران درتاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰

مشاهده ویدئو در فایل زیر

پیام ویدئویی سرکار خانم عابدی جهت مشارکت در انتخابات