قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه

عضو محترم

در خصوص ضرورت اجرای مفاد قانون بکارگیری اسامی،عناوین و اصطلاحات بیگانه و لزوم انتخاب فارسی در تابلوهای تبلیغاتی واحدهای صنفی و رعایت موازین قانونی اطلاع رسانی میگردد.

به اشتراک بگذارید!

خبرهای بیشتر...

اتحادیه ارایشگران زنانه تهران

با ما در تماس باشید