متقاضیان فعالیت در حرفه آرايش دائم

عضو محترم نظر به اينكه آرايش دائم جزو رسته اتحاديه ميباشد د ر صورت تمايل فعاليت در حرفه آرايش دائم درخواست خود را در روزهاي سه شنبه هر هفته ارائه نماييد تا روند صدور مجوز صورت پذيرد
شرايط لازم:
فضائ حداقل ٣٠متر
تجهيزات و مواد مصرفي استاندارد که داراي مجوز از وزارت بهداشت باشند
مدرك معتبر فني
كارت بهداشت فردي
گذراندن دوره بهداشت اصناف
و ساير موارد ……

به اشتراک بگذارید!

خبرهای بیشتر...

اتحادیه ارایشگران زنانه تهران

با ما در تماس باشید