شما در حال مشاهده هستید جهت شركت در سمينار ها و همايشها استعلامات لازم  از اتحاديه أخذ نماييد

جهت شركت در سمينار ها و همايشها استعلامات لازم از اتحاديه أخذ نماييد

عضو محترم در حال حاضر اين اتحاديه نمايشگاه و يا سمينار اموزشي اعلام ننموده است خواهشمنديم  جهت شركت در سمينار ها و همايشها استعلامات لازم  از اتحاديه أخذ نماييد تا از سوءاستغاده احتمالي  جلوگيري شود

دیدگاهتان را بنویسید