شما در حال مشاهده هستید جلسه با  مسئولين سازمان نيازمنديهاي همشهري

جلسه با مسئولين سازمان نيازمنديهاي همشهري

  • نویسنده پست:
  • دسته‌بندی پست:اخبار
  • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

جلسه با  مسئولين سازمان نيازمنديهاي همشهري
در خصوص عدم پذيرش تبليغات سالنهاي غير قانوني و اختصاص ويژه نامه  معرفي سالنهاي داراي  مجوز از اتحاديه در روزنامه همشهري

دیدگاهتان را بنویسید