شما در حال مشاهده هستید اطلاعیه همایش های غیر مجاز

اطلاعیه همایش های غیر مجاز

عضو محترم

لطفا از شرکت در سمینارها و همایش هایی که بدون مجوز و بدون اطلاع این اتحادیه برگزار می گردد خودداری نمایید.

اتحادیه آرایشگران زنانه تهران

دیدگاهتان را بنویسید