شما در حال مشاهده هستید حذف عناوین لاتین در تابلو

حذف عناوین لاتین در تابلو

عضو محترم
بنا به دستور اتاق اصناف تهران در صورتیکه از عناوین لاتین در تابلو سالن استفاده شده است ظرف مدت یک هفته نسبت به جمع آوری آن اقدام نمائید در غیر این صورت برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت
اتحادیه آرایشگران زنانه تهران

دیدگاهتان را بنویسید