شما در حال مشاهده هستید راهنمای ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی (کارت خوان بانکی)

راهنمای ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی (کارت خوان بانکی)

    عضو محترم
    کلیه صاحبان مشاغل می بایست به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی https://tax.gov.ir مراجعه و نسبت به ثبت سریال استاندارد پایانه یا پایانه های پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی خود (کارتخوان بانکی) اقدام نمایند.
    راهنمای ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی (کارت خوان بانکی)