شما در حال مشاهده هستید قابل توجه واحدهای صنفی

قابل توجه واحدهای صنفی

    قابل توجه واحدهای صنفی
    مقتضی است چنانچه فردی از کارکنان شاغل مشکوک به ابتلا به بیماری کرونا می باشند، بلافاصله ضمن اعلام مشخصات فرد بیمار به این اتحادیه، از خروج مشارالیه از واحد صنفی جهت اقدامات درمانی به مراکز درمانی اطمینان حاصل نمائید.