قابل توجه آرایشگران و سالنداران محترم
فعالیت آرایشگاه‌های زنانه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی مجاز شد.

????بدیهی است تمامی واحدهای صنفی آرایشگاه زنانه می بایست در سامانه salamat.gov.ir ثبت نام و نسبت به دریافت QR-Code وزارت بهداشت اقدام نمایند.