با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان
اول تیرماه روز ملی اصناف را به جامعه بزرگ اصناف و به ویژه بانوان کارآفرین و اعضای محترم و گرانقدر اتحادیه صنف آرایشگران زنانه و مدیران سالنهای زیبایی تبریک عرض می نمایم.
امید است تحت توجهات الهی سلامت و پیروز باشد و خداوند متعال رونق و برکت بیشتری به کارآفرینی و زحمات ارزشمند شما که در راستای سلامت و پیراستگی جامعه است عنایت فرماید.
اتحادیه صنف آرایشگران زنانه تهران
شهربانو عابدی