عضو محترم:
آخرین مهلت ثبت نام در سامانه کارا kara.mcls.gov.ir در خصوص صاحبان کسب و کارهای مشمول تسهیلات ناشی از ویروس کرونا 99/04/20
می باشد.
اتحادیه آرایشگران زنانه تهران