عضو محترم :
باتوجه به مرحله جدید شیوع و گسترش ویروس کرونا در هفته های اخیر که بدلیل عدم رعایت توصیه های بهداشتی از یک سو و بی توجهی به رعایت مسائل بهداشتی است
به اطلاع می رساند لزوم اهتمام و دقت بی نهایت در خصوص رعایت پروتکلهای بهداشتی در واحدهای صنفی جدی و الزامی است
لذا مقتضی است: پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را صددرصد رعایت نمایید باتوجه به موقعیت فعلی و شیوع مجدد ویروس کرونا اگر روند رو به رشد آن کنترل نگردد احتمال محدودیت کسب و کارها امری اجتناب ناپذیر می باشد .
لذا خواهشمنداست موارد زیر را رعایت نمایید
-اجبار نمودن استفاده از ماسک برای فعالان صنفی و مشتریان الزامی می باشد
-استفاده از مواد ضد عفونی برای مصارف بهداشتی مشتریان و کارکنان
-رعایت فاصله گذاری اجتماعی
-رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی
-نصب کیو آرکد بهداشت
لازم به ذکر است: در این شرایط حساس یک حرکت حماسه ساز دیگر صنوف در الزام و رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را می طلبد وهمچنین در صورت عدم رعایت موارد ذکر شده متخلفین جهت اقدامات قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی خواهند شد.