درخصوص مشمولین دریافت تسهیلات کارگاه های آسیب دیده از شیوع کرونا

جهت اطلاع رسانی درخصوص مشمولین دریافت تسهیلات کارگاه های آسیب دیده از شیوع کرونا:

1. اولین پیش شرط ثبت نام ارسال لیست بیمه اسفند ماه می باشد.
2. استفاده برخی از کارگران از بیمه بیکاری مانع انجام ثبت نام نمی باشد و به تعداد کارگران موجود کارگاه مشمول دریافت تسهیلات می شود.
3. تعهد کارفرما مبنی بر عقد قرار داد تا پایان سال 99 ملغی گردید.
4. میانگین لیست بیمه آذر، دی و بهمن 98 که قبلاً به عنوان حداقل نگهداری کارگران در زمان درخواست تسهیلات اعلام شده بود ملغی گردیده. به عبارت دیگر در حال حاضر تمامی کارگاه های مشمول که لیست بیمه اسفند ماه را به تامین اجتماعی ارسال نموده اند با هر تعداد کارگر می توانند در سامانه ثبت نام نمایند.
5. تسهیلات به صورت یکجا به حساب کارفرما واریز می گردد.

به اشتراک بگذارید!

خبرهای بیشتر...

اتحادیه ارایشگران زنانه تهران

با ما در تماس باشید