شما در حال مشاهده هستید تمدید ثبت نام تسهیلات کرونا

تمدید ثبت نام تسهیلات کرونا

عضو محترم
زمان ثبت نام تسهیلات کرونا برای اشخاصی که دارای کد بیمه می باشند تا 15 شهریور و برای اشخاص که فاقد بیمه هستند تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید گردیده است.
https://kara.mcls.gov.ir/