عضو محترم :
لطفا به دستورات ستاد مدیریت کرونا و اطلاعیه های اتحادیه توجه بفرمایید به هیچ عنوان فعالیت صنفی نفرمایید .
عابدی رئیس اتحادیه ارایشگران زنانه تهران