عضو محترم
با توجه به مرحله چهارم شیوع و گسترش ویروس کرونا در هفته های اخیر وارد فاز جدیدی از رشد ابتلا و تلفات انسانی شده است لذا رعایت پروتکل های بهداشتی در واحدهای صنفی اجباری است.