تسهیل در نحوه اعمال بخشودگی جرائم بیمه‌ای ۱۴۰۰

در راستای اعمال ضوابط اجرایی بخشودگی جرائم بیمه ای، به منظور حمایت از تولید و پشتیبانی حداکثری از کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف در بهره‌مندی از بخشودگی جرایم، تسهیلاتی در نحوه اعمال این قانون ابلاغ شد.
1/کارفرمایان کارگاه های دارای بدهی قطعی لغایت اسفند ۱۳۹۹ می توانند تا پایان تیرماه سال جاری با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان نسبت به ثبت درخواست خود مبنی بر بهره‌مندی از بخشودگی جرائم بیمه‌ای اقدام و در صورت احراز شرایط و پذیرش درخواست مربوطه به شعبه ذیربط مراجعه و ضمن تامین تضامین متناسب با میزان بدهی نسبت به تقسیط دیون خود برابر ضوابط اقدام نمایند. بدیهی است در صورت امتناع کارفرما از ثبت نام و ورود به سامانه مزبور به هر دلیل امکان ثبت درخواست مربوطه به صورت حضوری میسر نخواهد بود.
2/کلیه کارفرمایان کارگاههای موضوع بند 1 بخشنامه مزبوردر صورت درخواست بهره مندی از بخشودگی جرائم جهت ردیف پیمان های دارای بدهی قطعی لغایت اسفند 1399، بدوا با ورود به سامانه موصوف نسبت به ثبت درخواست جهت دفتر مرکزی یا کارگاه خود که لیست حق بیمه کارکنان را ارسال می نمایند(صرفا نظر از وجود بدهی قطعی) اقدام و در صورت احراز کلیه شرایط، متعاقبا درخواست خود را در جهت ردیف پیمان دارای بدهی قطعی مورد نظر لغایت اسفند 1399 به صورت جداگانه و در مهلت مقرر ثبت نمایند.
3/ در مواردی ‌که تعداد کارکنان شاغل در کارگاه فعال نسبت به لیست بهمن ماه ۱۳۹۸ به واسطه بازنشستگی یا فوت بیمه شده تقلیل یافته باشد، مانع از بهره مندی کارگاههای مشمول از مزایای مقرر در قانون بخشودگی جرائم نمی‌گردد.

به اشتراک بگذارید!

خبرهای بیشتر...

اتحادیه ارایشگران زنانه تهران

با ما در تماس باشید