اعضای محترم
با توجه به اجرای طرح واکسیناسیون اصناف ، اتحادیه آرایشگران زنانه تهران بدون شرایط سنی در اولویت این طرح قرار گرفت
اعضای محترم در صورت تمایل به شماره تلفنهای
۰۲۱۷۷۶۴۹۰۱۹-۲۰ ۰۲۱۷۷۶۲۹۱۳۲
جهت ثبت نام تماس حاصل نمایید .
با آرزوی صحت و سلامتی