شما در حال مشاهده هستید ثبت اطلاعات در سامانه امید(ایران من)

ثبت اطلاعات در سامانه امید(ایران من)

عضو محترم
به منظور جلوگیری از هر گونه مشکل احتمالی برای ممانعت از فعالیت صنوف، شایسته است کلیه واحدهای صنفی جهت ثبت اطلاعات در سامانه امید (ایران من) asnaf.moi.ir در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی کرونا اقدام نمایید.
لازم به ذکر است در صورت نصب QR CODE در واحدهای صنفی این نکته حائز اهمیت است که این کد با QR CODE بهداشت که در سال قبل نصب گردیده متفاوت میباشد .

دیدگاهتان را بنویسید