شما در حال مشاهده هستید راهنمای ثبت اطلاعات در سامانه امید

راهنمای ثبت اطلاعات در سامانه امید

قابل توجه اعضای محترم
در راستای مصوبات ستاد محترم کرونا مقتضی است کلیه واحدهای صنفی جهت ثبت اطلاعات در سامانه امید به آدرس asnaf.moi.ir طبق راهنمای زیر اقدام نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید