نحوه اعتراض به برگ تشخیص/ مطالبه/ استرداد مالیات

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی

سازمان امور مالیاتی نحوه اعتراض به برگ تشخیص، مطالبه و استرداد مالیات براساس آخرین اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم را اعلام کرد.

بر مبنای ماده ۲۳۸ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم از ۱۳ دی ماه چنانچه مؤدی نسبت به اوراق تشخیص/مطالبه/استرداد مالیات صادره، معترض باشد، می‌تواند به مدت ۳۰ ‌روز از تاریخ ابلاغ، شخصاً یا به وسیله وکیل ‌تام ‌الاختیار خود از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.my.tax.gov.ir  یا روش پستی و یا مراجعه مستقیم به باجه خدمات مؤدیان ادارات امور مالیاتی، اعتراض خود را همراه با دلایل، اسناد، مدارک و مستندات مربوط به ادارات کل امور مالیاتی مربوطه ارائه و تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

مؤدیان می‌توانند همزمان با ثبت اعتراض به برگ تشخیص، مطالبه و استرداد مالیات، با توجه به نوع فعالیت خود، از میان مراجعی مانند اتاق‌های اصناف، بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی، تعاون، مجامع حرفه‌ای و حسب مورد سایر مراجع قانونی، یکی را به عنوان نماینده خود جهت شرکت در هیأت حل اختلاف مالیاتی معرفی کنند. در غیر اینصورت؛ سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مورد رسیدگی از بین نمایندگان مراجع مذکور، یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

مسئول یا مسئولان مربوط در سازمان امور مالیاتی، باید حداکثر ظرف‌ چهل و پنج ‌روز از تاریخ ثبت درخواست(اعتراض) مودی، به اعتراض وی ‌رسیدگی و نتیجه را به مودی اعلام کند.

چنانچه مؤدی نتیجه رسیدگی مسئولان ذیربط را پذیرفته و مراتب پذیرش خود را به اداره امور مالیاتی اعلام کند، پرونده از لحاظ درآمد، ماخذ یا اعتبار مالیاتی، قطعی خواهد بود. در غیر این صورت، پرونده مودی برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

در مورد اعتراض مالیاتی موضوع ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز ارجاع پرونده به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی توجه به نکات زیر ضروری است:

– فارغ از زمان اعلام نتیجه توسط اداره امور مالیاتی، مؤدی در مهلتی که بیش از ۴۵ روز از زمان ثبت اعتراض اولیه وی نباشد، فرصت دارد نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش نتیجه رسیدگی مجدد، اقدام کند.

– مواردی از اعتراض مؤدی که در مرحله اجرای مفاد ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم مورد پذیرش مسئول/مسئولان مربوط قرار گرفته است؛ در مراحل بعدی دادرسی مالیاتی، مورد رسیدگی مجدد قرار نخواهد گرفت.

در اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره (۱) ماده (۲۳۸) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی تسلیم شوند به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد است. لیکن  به منظور تسهیل فرآیند ثبت اعتراض و تکریم ارباب رجوع، صرفاً تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷، علاوه بر اعتراضات واصله از طریق سامانه، سایر اعتراضاتی که کمافی السابق از طریق پستی و یا به صورت حضوری به اداره کل امور مالیاتی ارائه شده‌اند، نیز قابل رسیدگی مجدد می باشند.

به اشتراک بگذارید!

خبرهای بیشتر...

اتحادیه ارایشگران زنانه تهران

با ما در تماس باشید