دستورالعمل اجرایی طرح مهارت آموزی در محیط کار واقعی

عضو محترم

دستورالعمل اجرایی طرح آموزشی و مهارت آموزی در محیط کار واقعی در خصوص بنگاه های اقتصادی دارای مجوز  فعالیت و کد کارگاهی بشرح زیر میباشد.

 

 

 

به اشتراک بگذارید!

خبرهای بیشتر...

اتحادیه ارایشگران زنانه تهران

با ما در تماس باشید