توافق صورت گرفته بین اتاق اصناف تهران و زیبا سازی شهرداری درخصوص تابلو

عضو محترم

بر اساس توافق صورت گرفته بین اتاق اصناف تهران و زیبا سازی شهرداری، واحدهای صنفی جهت نصب تابلو بر سر درب مغازه مکلف هستند از اتحادیه مربوطه مجوز دریافت نمایند.

 

به اشتراک بگذارید!

خبرهای بیشتر...

اتحادیه ارایشگران زنانه تهران

با ما در تماس باشید