عدم الزام قرارداد با دفاتر خدمات سلامت

عضو محترم

در صورت رعایت الزامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت خودکنترلی و خود اظهاری، الزامی به انعقاد قرار داد با دفاتر خدمات سلامت ندارند، لیکن چنانچه داوطلبانه مبادرت به عقد قرار داد با دفاتر مزبور نمایند، تعرفه های موضوع این تصویب نامه حسب مورد لازم الاجرا خواهد بود.

به اشتراک بگذارید!

خبرهای بیشتر...

اتحادیه ارایشگران زنانه تهران

با ما در تماس باشید