عضو محترم
به منظور تکمیل فرم اطلاعات وضعیت پرداخت ها و ساختار نیروی کار در سال 1401 ضروری است به سامانه مزد به نشانی الکترونیکی http:/mozd.mcls.gov.ir مراجعه و با استفاده از راهنمای تدوین شده که در سامانه مذکور بارگزاری شده است، نسبت به ورود اطلاعات تا تاریخ 1401/10/1 اقدام نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *