جلسه بررسي ضرايب مالياتي صنوف تهران به رياست حميدرضا رستگار، عضو هئيت رئيسه اتاق اصناف تهران و تعدادي از روساي اتحاديه صنفي تهران به همراه مشاوران مالياتي آنها با موضوع درخواست اتحاديه هاي صنفي مبني بر تغيير و کاهش ضرايب مالياتي تعيين شده اتحاديه ها در محل برگزاري کميسيون هاي اتاق تشکيل شد.
در اين جلسه ابتدا حميدرضا رستگار عضو هئيت رئيسه اتاق اصناف تهران در ارتباط با ضرايب مالياتي گفت: ضرايب مالياتي يک تيغ دولبه براي اصناف است؛ به طوري که هم مي تواند براي آنها خطرناک باشد هم با پيگيرها و اقدامات لازم مفيد و کارساز گردد.
رستگار بيان کرد: از سال ۹۸ که سازمان امور مالياتي معيار عملکرد خود را بر اساس داشته هاي خود ضريب مالياتي اينتا کد قرار متاسفانه اين ضريب براي موديان هيچ کاربردي ندارد اما اگر براي محاسبه مالياتي مشکلاتي پيش بيايد و به علي الراس برسد قطعا به درد مي خورد و مي توانيم از آن استفاده کنيم.
وي افزود: مسلما سازمان امور مالياتي نسبت به تامين اعداد و ارقامي که دولت در بودجه متعهد آن شده پايبند بوده و از طريق ماليات برآورده مي سازد ولي آن چيزي که براي ما مهم است اين که رقم هاي مالياتي براي بيشتر(عمده و خرده فروشان) متوسط به پايين بسيار زياد است و بسياري از صنوف از ميزان ماليات ها ناراحت هستند.
عضو هئيت رئيسه اتاق اصناف تهران با تاکيد بر آموزش و ارتقاي دانش مالياتي اصناف گفت: سازمان امور مالياتي در پي موديان بدون برنامه و با خطا و اشتباه بيشتر است و متاسفانه اصناف هم به لحاظ آموزش و کسب اطلاعات مورد نياز اقدامات لازم را انجام نداده است؛ لذا در بحث محاسبه مالياتي چالش هاي بسياري داريم. بر اين اساس بايد از همين الان بحث مالياتي و موضوعات مرتبط را پيگيري کنيم.
در ادامه اين جلسه روسا و مشاوران مالياتي اتحاديه هاي صنفي پارچه فروشان، بارفروشان، رنگ فروشان، تالارداران و آرايشگران زنانه به بيان نظرات و مشکلات خود در خصوص ضرايب مالياتي تعيين شده پرداخته و خواستار تغيير و کاهش اين ضرايب شدند که مقرر گرديد از سوي اتاق اصناف تهران مورد بررسي و پيگيري قرار گيرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *