۞ امام علی (ع) می فرماید:
هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

آرایشگران لیست

[maplist categories=”323,321″ openinnew=”true” categoriesticked=”true” categoriesaslist=”true” showthumbnailicon=”true” simplesearch=”true” viewstyle=”listonly” locationsperpage=”25″]