مدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت مباشرت

۱- تصویر دیپلم آرایش و پیرایش از وزارت کار و فنی و حرفه ای برابر با اصل ۲- تصویر شناسنامه از تمام صفحات و تصویر کارت ملی (پشت و رو)…

ادامه مطلبمدارک مورد نیاز جهت اخذ کارت مباشرت

مدارک مورد نیاز جهت دریافت پروانه کسب

  • نویسنده پست:
  • دسته‌بندی پست:فناوری
  • دیدگاه‌های پست:0 دیدگاه

مدارک شریک یا شرکاء ارائه تصویر شناسنامه تمامی صفحات ارائه تصویر کارت ملی ارائه تصویر کارت پایان خدمت فرم رضایت محضری شریک یا شرکاء مدارک جهت صدور پروانه کسب شرکت…

ادامه مطلبمدارک مورد نیاز جهت دریافت پروانه کسب