صنف نیازمند حمایت همه جانبه دولت

‍ ✅ شهربانو عابدی: در شرایط بحرانی، حرف اول را مدیریت می زند/ آرایشگران زنانه در اجرای تمامی قوانین بهداشتی مقید هستند/ صنف نیازمند حمایت همه جانبه دولت ????رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه تهران با اشاره به شرایط بحرانی شیوع کرونا و تعطیلی چند ماهه صنف متبوع خود طی نشستی با اعضای صنف اظهار داشت: در […]