شرکت در هرگونه ورک شاپ و همایش بنام این اتحادیه

عضو محترم‌: به اطلاع میرساند درخصوص درخواست شرکت در هرگونه ورک شاپ و همایش بنام این اتحادیه و یا اعضای هيئت مدیره در فضای مجازی جهت پیشگیری از هرگونه سو استفاده صرفا از اتحادیه استعلام نمایید و موارد مطروحه را ‌نیز به اتحادیه اطلاع دهید

جهت پیشگیری از هر گونه سو استفاده احتمالی موارد مطروحه را ‌اطلاع دهید

عضو محترم : با توجه به گزارشات واصله افرادی طی تماس تلفنی و درخواست وجه بنام این اتحادیه و جهت شرکت در همایش مینمایند ضمن عدم همکاری لطفا جهت پیشگیری از هر گونه سو استفاده احتمالی موارد مطروحه را اطلاع دهید.