معاون سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد صدور مجوز فعالیت آرایشگران در حیطه وظایف این سازمان نیست

معاون پژوهش، برنامه ریزی و سنجش مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با تکذیب حذف رشته‌ها و استانداردهای آموزش مهارتی فنی و حرفه‌ای گفت: تدوین استانداردهای آموزش حرف و مشاغل با همکاری و مشارکت فعالان بازار کار، اتحادیه‌ها، صنوف و بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و فرهنگ و هنر یکی از […]