مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا

مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 99/9/15به شرح ذیل: 1) استمهال حق بیمهسهم کارفرما 2) تسهیلات به کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیر دولتی در حوزه ورزش و جوانان 3) مستثنی کردن پرداخت تسهیلات کرونایی از ماده (5) مکرر اصلاح قانون صدور چک 4) تمدید مهلت برخورداری واحدهای تولیدی […]