نرم افزار کاربردی مالیات من

عضو محترم نرم افزار کاربردی مالیات من و کانال جامع آموزشی مالیاتی با توجه به ضرورت آشنایی بیشتر مودیان محترم مالیاتی و مجامع صنفی در فصل پیشرو و بارگزاری روزانه محتوای مفید مالیاتی اطلاع رسانی میگردد.

نرم افزار جامع کاربردی مالیات من

عضوم محترم با عنایت به نامه دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی  شماره 23078 مورخ 1401/10/27 به اطلاع میرساند : همانگونه که مستحضرید، مالیات نقشی محوری در اجرای موثر سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی مبنی بر عدم وابستگی به در آمدهای نفتی در تامین بودجه و مدیریت مطلوب نظام اقتصادی دارد. بی تردید تحقق […]