ضرورت رعایت پروتکل ها در پیک پنجم کرونا

عضو محترم همانطور که مستحضرید، متاسفانه شیوع و گسترش مجدد، ویروس کرونا و آغاز پیک پنجم در روزهای اخیر باعث شده است که شهر تهران را باشرایط قرمز و هشدار مواجه کند. به همین دلیل و با هدف جلوگیری از گسترش بیشتر این ویروس و همچنین ایجاد فضای مناسب برای حفظ سلامت جامعه و خانواده […]