ضرورت رعایت پروتکل ها در پیک پنجم کرونا

عضو محترم همانطور که مستحضرید، متاسفانه شیوع و گسترش مجدد، ویروس کرونا و آغاز پیک پنجم در روزهای اخیر باعث شده است که شهر تهران را باشرایط قرمز و هشدار…

ادامه مطلبضرورت رعایت پروتکل ها در پیک پنجم کرونا