عضو محترم
همانطور که مستحضرید، متاسفانه شیوع و گسترش مجدد، ویروس کرونا و آغاز پیک پنجم در روزهای اخیر باعث شده است که شهر تهران را باشرایط قرمز و هشدار مواجه کند. به همین دلیل و با هدف جلوگیری از گسترش بیشتر این ویروس و همچنین ایجاد فضای مناسب برای حفظ سلامت جامعه و خانواده تاکید میگردد از آنجایی که علت اصلی شیوع ویروس عدم رعایت توصیه ها و پروتکل های بهداشتی و بی توجهی به رعایت استفاده از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از مواد ضد عفونی کننده می باشد شایسته است تمامی صنوف با دقت و وسواس بیشتری به رعایت پروتکل های بهداشتی در واحدهای صنفی اهتمام ورزند.