پروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را صددرصد رعایت نمایید

عضو محترم : باتوجه به مرحله جدید شیوع و گسترش ویروس کرونا در هفته های اخیر که بدلیل عدم رعایت توصیه های بهداشتی از یک سو و بی توجهی به…

ادامه مطلبپروتکلهای بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را صددرصد رعایت نمایید