رعایت شیوه نامه های بهداشتی پیشگیری از شیوع و مدیریت بیماری کرونا

عضو محترم

با توجه به شیوع سویه جدید امیکرون در کشورهای مختلف و شناسایی مواردی از آن در کشور احتمال سرایت پذیری بیشتر این سویه، برنامه ریزی برای رعایت شیوه نامه های بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی بسیار اهمیت دارد. لذا مقتضی است در رعایت استفاده از ماسک  و رعایت بهداشت فردی و گندزدایی محیط و تامین تهویه مناسب و فاصله گذاری در اماکن عمومی اقدام گردد.

به اشتراک بگذارید!

خبرهای بیشتر...

اطلاعیه

اطلاعیه در خصوص تبلیغات در فضای مجازی

مطابق مصوبه 1402/11/7 شماره 241143 ستاد عفاف و حجاب وزارت کشور تبلیغ آرایشگاهها در فضای مجازی(سکوهای خارجی فیلتر شده)ممنوع است.

اتحادیه ارایشگران زنانه تهران

با ما در تماس باشید