عضو محترم

مقتضی است نسبت به تکمیل فایل اکسل زیر در خصوص مشخصات کلیه پرسنل واحد صنفی اعم از دائم، قراردادی و درصدی اقدام و در اسرع وقت به اتحادیه ارسال نمایید.

moshakhasat persenel

به اشتراک بگذارید!

خبرهای بیشتر...

اتحادیه ارایشگران زنانه تهران

با ما در تماس باشید